e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ankiety pomocne lekarzom w rozpoznawaniu ofiar przemocy 2015-06-11


Ogólnopolskie Pogotowie "Niebieska Linia" przygotowało specjalne kwestionariusze dla pracowników ochrony zdrowia i oświaty, które mają być pomocne w zidentyfikowaniu czy w danej rodzinie występuje przemoc.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia - w ramach projektu "Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie" - przygotowało, z udziałem specjalistów, specjalne ankiety (druki do wypełnienia), które zawierają określone zasady postępowania m.in. dla lekarzy.

"Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia" składa się z dwóch części:

  • pierwsza dotyczy sytuacji, gdy krzywdzona jest osoba dorosła,
  • druga część jest poświęcona dzieciom.
Obydwa te narzędzia zostały przetestowane przez pracowników ochrony zdrowia od września 2014 do marca 2015 roku i uzyskały ich pozytywną rekomendację.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)