e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w maju 2015r. 2015-06-11


Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w maju stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się do 10,8 proc. z 11,2 proc. w kwietniu. W 2014 roku wynosiła 12,5 proc.

W maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 282,4 tys. osób mniej niż przed rokiem. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej powiedział, że wszystko wskazuje na to, że w okresie wakacyjnym bezrobocie spadnie do wartości jednocyfrowej.

W maju liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 77,9 tys. w porównaniu z kwietniem br. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w województwie:

  • pomorskim (5,8 proc.),
  • zachodniopomorskim (5,6 proc.),
  • podkarpackim (5,4 proc.).
Firmy coraz chętniej zatrudniają nowych pracowników. W maju pracodawcy zgłosili do urzędów 120,9 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 9,7 tys. więcej niż w kwietniu. Najwięcej miejsc pracy zgłoszono:

  • na Mazowszu (13,4 tys.),
  • na Śląsku (13,7 tys.),
  • w Wielkopolsce (11,7 tys.).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wyniosła 10,8 proc. i w porównaniu do kwietnia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy w warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim – o 0,7 pkt. proc.

W pięciu województwach - dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim - bezrobocie spadło do wartości jednocyfrowej.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)