e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc lekarska w dni wolne od pracy 2015-06-11


Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w sytuacji nagłego zachorowania pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej - w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości.

W nocy lub dni wolne od pracy pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W przypadku urazu i poważniejszych stanów należy się zgłosić do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli pogotowie ratunkowe.

Fundusz wskazuje też adresy właściwych ośrodków w poszczególnych województwach.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)