e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-06-25


17 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 17 czerwca 2015r. Nr 115, poz. 833.