e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2015-06-25


12 lipca wejdzie w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 11 czerwca 2015r. Nr 111, poz. 788.