e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ZIP poinformuje pacjenta o zmianie statusu ubezpieczenia 2015-06-25


Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nową funkcję w systemie ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) aby ułatwić pacjentom dostęp do aktualnych informacji na temat statusu ubezpieczenia.

Użytkownik ZIP, któremu zmieni się status ubezpieczenia (na uprawnionego lub nieuprawnionego do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ) po zalogowaniu się do systemu ZIP otrzyma na ten temat indywidualny komunikat.

Komunikat o zmianie statusu ubezpieczenia wyświetli się tym użytkownikom, którzy w ustawieniach ZIP wyrazili zgodę na wysyłanie indywidualnych komunikatów informacyjnych. Użytkownicy, którzy zgodzili się na otrzymywanie wiadomości o komunikatach ZIP na swoją prywatną pocztę elektroniczną, informację o pojawieniu się nowego komunikatu w systemie ZIP, dostaną mailem.

System ZIP działa od 1 lipca 2013 r. i ma już ponad milion użytkowników. ZIP to system, dzięki któremu można samodzielnie, po zalogowaniu się sprawdzić przez Internet: gdzie i kiedy leczyliśmy się w ramach NFZ od 2008 roku, ile to kosztowało, gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza POZ, a także kiedy otrzymaliśmy refundowany sprzęt, np. aparat słuchowy, wózek, protezę. Korzystanie z ZIP jest bezpłatne.. Dane w ZIP są systematycznie aktualizowane.

(Źródło: NFZ)