e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Oddaj krew – uratuj życie! 2015-06-25


Z danych Narodowego Centrum Krwi wynika, że w 2014 roku w Polsce krew oddało prawie 600 tys. honorowych dawców; pobrano ok. 1,2 mln donacji krwi i wykonano prawie 1,7 mln przetoczeń jej składników.

Każdego roku, 14 czerwca, obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, austriackiego lekarza immunologa, laureata Nagrody Nobla, który w 1901 r. odkrył grupy krwi. Z tej okazji jednostki publicznej służby krwi przygotowują jeszcze więcej punktów, w których można oddać krew, organizują różne wydarzenia specjalne.

Narodowe Centrum Krwi podało, że w Polsce każdego roku wykonuje się ok. 1,7 mln przetoczeń składników krwi (transfuzji), ratujących życie i zdrowie ludzkie.

Ze względu na postępujący w ostatnich latach rozwój medycyny - zwłaszcza transplantacyjnej – jest coraz większe zapotrzebowanie na krew na całym świecie. Dostęp do nowoczesnych procedur i sposobów leczenia również wpływa na zwiększone zużycie krwi, zwłaszcza w onkologii i hematologii oraz chirurgii sercowo-naczyniowej.

Niedobory krwi i jej składników występują okresowo w ciągu całego roku, ale najdłużej utrzymują się w okresie wakacyjnym i dotyczą całej Polski. Spowodowane jest to m.in. większą liczbą wypadków oraz faktem, że krwiodawcy przebywają w tym okresie na urlopach.

Zapotrzebowanie na krew występuje jednak przez cały rok. Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zawsze zabezpieczają przypadki nagłe, jednak nieraz są zmuszone do ograniczania wydawania krwi do planowanych zabiegów operacyjnych i niektórych przypadków niewymagających natychmiastowego przetoczenia.

Jedną z przyczyn niedoborów krwi jest też nierównomierny rozkład procentowy poszczególnych grup krwi w populacji. Z danych Narodowego Centrum Krwi wynika, że najwięcej osób ma grupę:

  • A Rh+ (32 proc.),
  • 0 Rh+ (31 proc.).
Rzadsze są grupy:

  • B Rh+ (15 proc.),
  • AB Rh+ (7 proc.),
  • 0 Rh- (6 proc.),
  • A Rh- (6 proc.),
  • B Rh- (2 proc.),
  • AB Rh- (1 proc.).
Potrzebni są dawcy wszystkich grup krwi, jednak z użytecznego punktu widzenia najbardziej deficytowa jest krew grupy 0 Rh-, ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być zazwyczaj przetoczona każdemu bez ryzyka odrzucenia przez biorcę. Jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi, w Polsce ma ją zaledwie ok. 6 proc. osób.

Obecnie w Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa, która polega na tym, iż krwiodawcy oddają krew i jej składniki dobrowolnie i bezpłatnie na potrzeby publicznej służby krwi. Dawcą krwi lub jej składników może być zdrowa osoba w wieku do 18 do 65 lat, która przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL. Dawca jednorazowo może oddać tylko 450 ml krwi pełnej. Oddać można także wybrane składniki krwi, np. krwinki płytkowe, krwinki czerwone.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)