e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Książeczka zdrowia dziecka elementem dokumentacji medycznej 2015-06-25


Sejm znowelizował ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zakłada, że książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi minister zdrowia.

Za przyjęciem noweli głosowało 252 posłów, przeciw - 23, a 149 wstrzymało się od głosu. Projekt zgłosili posłowie PO.

Po wejściu w życie nowych przepisów ujednolicone zostaną wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, zwłaszcza wzór książeczki zdrowia dziecka.

Wzory dokumentów, w drodze rozporządzenia, określi minister zdrowia - po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej ma pozwolić na pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.

Jak podano w uzasadnieniu projektu "Jednolity wzór dokumentów jest szczególnie ważny w sytuacjach, w których konieczne jest natychmiastowe potwierdzenie pewnych informacji mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i określenie sposobu postępowania, w szczególności w stanach nagłych, w tym - zagrożenia życia".

Wprowadzenie wzorów karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka ma umożliwić usystematyzowanie i kompleksowe monitorowanie opieki zdrowotnej przez rodziców dziecka oraz osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad kobietą w okresie ciąży i dzieckiem.

Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

O wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka jako dokumentu państwowego apelował rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Zgłaszał się w tej sprawie m.in. do ministra zdrowia i do sejmowej komisji zdrowia. Podkreślał, że określenie książeczki zdrowia dziecka, jako rodzaju dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. Natomiast wskazanie elementów, które powinna zawierać, ujednolici wpisywane do niej informacje. Jego zdaniem książeczka powinna być elementem systemu monitorowania losów dziecka, m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)