e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w czerwcu 2015r. 2015-07-09


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2015r. spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc.

Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy w warmińsko-mazurskim – o 0,7 punktu – czyli w województwie o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju.

W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 117 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. To o 38% więcej niż przed rokiem i najwięcej od 2001 r., czyli odkąd resort pracy prowadzi statystyki. Najwięcej pracowników szukają firmy na Mazowszu (15 tys.), Śląsku (13 tys.), Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce (po 11 tys.).

Z szacunków resortu pracy wynika, że w urzędach pracy na koniec czerwca zarejestrowanych było 1 624 tys. osób. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 77,9 tys. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach – najbardziej na Pomorzu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)