e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

E-zwolnienie zamiast papierowego L-4 2015-07-09


Od 2016 r. lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno do ZUSu, jak i pracodawcy, informację o zwolnieniu lekarskim będą przekazywane drogą elektroniczną. Na wniosek środowiska lekarskiego przez 2 lata, obok elektronicznych zwolnień, nadal będą uznawane tradycyjne papierowe druki, przez lata znane jako L-4, ostatnio nazwane ZUS ZLA.

Wprowadzenie e-zwolnień ma wyeliminować nadużycia. Obecnie w przypadku krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim zwolnienie trafiało fizycznie do ZUS często kończył się okres, na który zostało wystawione. Teraz ZUS będzie mógł je zweryfikować od razu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że dzięki e-zwolnieniom ZUS zaoszczędzi w przyszłym roku ok. 212 mln zł.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)