e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiana ustawy o pomocy społecznej 2015-07-09


Wszystkie kluby parlamentarne zapowiedziały poparcie dla noweli ustawy o pomocy społecznej, ale chcą m.in. złagodzenia zapisu, który zakazuje osobom pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych przebywania w schroniskach i noclegowaniach. Projekt przygotowała podkomisja stała do spraw pomocy społecznej, jako odpowiedź na problemy zgłaszane przez przedstawicieli środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowe domy samopomocy przeznaczone są zwłaszcza dla osób psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Są to ośrodki wsparcia świadczące pomoc półstacjonarną, służącą utrzymaniu podopiecznego w jego środowisku, zapobiegające pobytowi w instytucjonalnej placówce. W projekcie zaproponowano m.in. zmiany dotyczące odpłatności za usługi tych placówek.

Zapisy w projekcie mają także pozwolić gminom na prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mają one uzupełniać ofertę środowiskowych domów samopomocy i stanowić rozwiązanie np. dla osób aktywnych zawodowo. Obecnie takie kluby mogą prowadzić powiaty.

Projekt zawiera również inne zmiany porządkujące m.in. to, że dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie będą musiały w przyszłości ponosić kosztów ich pobytu w domu pomocy społecznej.

W Sejmie poparcie dla noweli zapowiedziały wszystkie kluby parlamentarne. Reprezentujący je posłowie podkreślili jednak, że należy wprowadzić do niego zmiany. Zwracali uwagę m.in. na zapis stanowiący, iż w noclegowni i schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)