e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce 2015-07-22


Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oszacowała, że z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce ok. 45 tys. osób rocznie. Winne temu są: przemysł, transport oraz lokalne źródła emisji gazów i pyłów.

Polska od wielu lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii. Z informacji Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce aglomeracji, w których zanotowano największą liczbę dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu.

Najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w:

  • Krakowie, w którym limity przekroczone były przez 150 dni,
  • Nowym Sączu (126 dni),
  • Gliwicach i Zabrzu (125 dni),
  • Sosnowcu (124 dni),
  • Katowicach (123 dni).
W sektorze przemysłowym emisja zanieczyszczeń systematycznie maleje, choć nie tak szybko, jak byśmy chcieli i jak chce Unia Europejska. Jeszcze gorzej jest w sektorze komunalnym.

Zgodnie z wytycznymi UE, regiony, w których utrzymuje się wysokie zanieczyszczenie atmosfery, mają obowiązek uruchomić programy celem poprawy sytuacji. Aktualnie większość z nich zakłada odejście od najtańszego paliwa, jakim jest węgiel i wymianę pieców na gazowe.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)