e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W Polsce brakuje krwi 2015-07-22


Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym kraju apelują o pilne oddawanie krwi. Jak podkreślają lekarze, w okresie wakacyjnym jest ona szczególnie potrzebna, bo zdarza się dużo wypadków, a wielu dawców wyjeżdża na urlopy.

Krew można oddawać w centrach krwiodawstwa i ich oddziałach, które często działają przy szpitalach i przychodniach. Organizowane są także akcje w terenie - stałe, np. co tydzień w określonym miejscu lub okazjonalne, w przychodniach, a także w urzędach czy firmach.

Szczegółowy harmonogram akcji krwiodawstwa można znaleźć na stronach internetowych Narodowego Centrum Krwi, które jest odpowiedzialne za pobieranie i zaopatrzenie w krew (www.nck.gov.pl) oraz każdego RCKiK.

Centra krwiodawstwa posiadają też specjalne ambulanse do poboru krwi, dzięi którym akcję krwiodawstwa można zorganizować prawie wszędzie. W Warszawie ambulans taki można spotkać w każdą środę przed Pałacem Kultury i Nauki.

Krwi brakuje m.in. w Warszawie i okolicach, gdzie zapotrzebowanie jest szczególnie duże.

Krew może oddać osoba zdrowa w wieku 18-65 lat, która waży ponad 50 kg. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po zjedzeniu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku; powinien też wypić około 1,5 litra płynów w ciągu doby. Minimum 24 godziny przed oddaniem krwi nie można pić alkoholu. Nie należy zgłaszać się do oddawania krwi, jeśli jest się przeziębionym (z katarem) lub przyjmuje się leki.

Oddawanie krwi wraz z badaniami trwa około godziny. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić szczegółowy kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia. Do oddania krwi kwalifikuje lekarz po zmierzeniu ciśnienia i przeprowadzeniu wywiadu; przed oddaniem krwi pobierana jest próbka, badany jest poziom hemoglobiny.

Każdy dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny - osiem tabliczek czekolady (4,5 tys. kcal.).

Dane Narodowego Centrum Krwiodawstwa podają, że najwięcej osób ma grupę

  • A Rh+ (32 proc.),
  • 0 Rh+ (31 proc.).
Znacznie rzadsze są grupy:

  • B Rh+ (15 proc.),
  • AB Rh+ (7 proc.)
oraz ujemne:

  • 0 Rh- (6 proc.),
  • A Rh- (6 proc.),
  • B Rh- (2 proc.) ,
  • AB Rh- (1 proc.).
(Źródło: PAP)