e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-08-06


Weszło w życie:

31 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2015 w Narodowym Funduszu Zdrowia Dz.U. z 28 lipca 2015 r. poz. 1072.

30 lipca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Dz.U. z 28 lipca 2015r. poz. 1060.

23 lipca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 23 lipca 2015r. poz. 1023.