e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Priorytety dla zdrowia dzieci 2015-08-06


Zintegrowany system monitorowania losów małego dziecka, zmiana wyceny świadczeń ogólnostomatologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci – to priorytety współpracy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z prof. Marianem Zembalą Ministrem Zdrowia. 

Marek Michalak od lat inicjuje działania uszczelniające monitorowanie losów dziecka od momentu urodzenia. Jest m.in. zwolennikiem obowiązku przekazywania przez szpital, w którym urodziło się dziecko, informacji o tym fakcie do placówki sprawującej podstawową opiekę zdrowotną nad matką. Jak poinformował Minister Zdrowia, wkrótce takie rozwiązanie będzie wprowadzone. Zakończyły się bowiem międzyresortowe konsultacje nad rozporządzeniem w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Dziecko nie zgubi się w systemie
Ważnym elementem uszczelniania monitorowania losów dziecka w systemie ochrony zdrowia, który wkrótce będzie miał szczęśliwy finał jest wdrożenie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od 0 do 5 lat.

- Każde dziecko do wieku szkolnego będzie badane raz w roku – obiecał na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka prof. Marian Zembala. Dzieci w wieku szkolnym będą miały prowadzone bilanse zdrowia – tak jak do tej pory - raz na dwa lata.

Przypomnijmy, że już tylko na podpis Prezydenta RP czeka ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dzięki nowelizacji, Książeczka Zdrowia Dziecka, o którą zabiegał RPD, stanie się elementem dokumentacji medycznej.

- To trzeci element uszczelniania monitorowania losów dziecka. Określenie książeczki, jako rodzaju obowiązkowej dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. – przekonuje Marek Michalak.

Droga do zdrowego uśmiechu przez AOTMiT
Priorytetową - zarówno dla RPD i MZ -  jest również opieka stomatologiczna.
W tym momencie najważniejsza jest zmiana wyceny procedur ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Wspólnie zamierzamy przekonać Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, że powinno nastąpić to jak najszybciej – wyjaśnia prof. Marian Zembala.

Koszyk dla najmłodszych
Rzecznik Praw Dziecka podkreśla również, że niezbędne jest wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci.

Do dokonania jasnego podziału wszystkich świadczeń na te wykonywane u dzieci i te realizowane u osób dorosłych skłania m.in. inny sposób ich realizacji (odmienność sprzętu, dawek stosowanych leków, przebieg i czas leczenia). Zdaniem Marka Michalaka, wyodrębnienie koszyka świadczeń gwarantowanych dla dzieci może być sposobem na zapewnienie właściwego dystrybuowania środków poprzez wskazanie kosztów świadczeń adekwatnych do wieku pacjentów. Minister to wspiera, podkreślając, że zabiegi diagnostyczne wykonywane u naszych dzieci (np. tomografia, angiokardiografia, inne) wymagają obecności anestezjologa i przeszkolonego personelu pielęgniarskiego.  

Pomoc dla psychiatrii

Wśród problemów, które należy pilnie rozwiązać Rzecznik Praw Dziecka wskazuje także ograniczenie dostępności dzieci i młodzieży do lekarza psychiatry.

- Brak specjalistów psychiatrii dziecięcej, niedofinansowanie świadczeń psychiatrycznych, długi czas oczekiwania na leczenie szpitalne czy umieszczanie w jednym oddziale dzieci z krańcowo odmiennymi rozpoznaniami – to najważniejsze luki systemu -  wylicza Marek Michalak.

E-papierosy (w końcu) na cenzurowanym

Podczas spotkania prof. Marian Zembala poinformował również, że wkrótce wprowadzone zostaną w życie przepisy zakazujące sprzedaży elektronicznych papierosów dzieciom, ale także ich wszelkiej reklamy także internetowej. Zdumiewające jest, że nie reagujemy kiedy małe dzieci oraz młodzież palą e-papierosy. Nie zdają sobie sprawy nie tylko dzieci, ale co gorsze ich rodzice, opiekunowie, jak wielkie szkody w organizmie małego dziecka i młodzieży przynoszą e-papierosy - przestrzega Minister Marian Zembala wsparty opinią polskich i zagranicznych ekspertów, zarówno pediatrów jak i zajmujących się epidemiologią płuc. O podjęcie prac w tym zakresie Rzecznik Praw Dziecka występował od ubiegłego roku.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia