e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Środki na refundację będą wyższe o ponad 603 mln zł 2015-08-06


Minister zdrowia podpisał budżet na refundację w 2016 r. Środki na ten cel będą wyższe o ponad 603 mln zł.

Kwota na nowe leki, nieobjęte dotąd refundacją i które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, wzrosła o 238 mln. Na refundację leków dostępnych w aptece na receptę przeznaczono 338 mln zł. Pozostałe 27 mln będzie wydatkowane na refundację produktów, w przypadku których zmieniona została charakterystyka lub praktyka kliniczna.


Źródło: Ministerstwo zdrowia