e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Jak samorządy pomagają niepełnosprawnym 2006-03-28


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uważa, że powiaty wykazują małą aktywność i mają niewielką wiedzę o potrzebach niepełnosprawnych. Powiaty się z tym nie zgadzają i twierdzą, że to wina przepisów i braku pieniędzy.

Fundusz rozesłał do powiatów ankietę, w której pytał, jak powiaty pomagają niepełnosprawnym za pieniądze, które od niego dostają.

W 2004 roku powiaty otrzymały prawie 650 milionów złotych na pomoc niepełnosprawnym. 60 procent pieniędzy pochodziło z PFRON, a prawie 30 procent z budżetu państwa.
W ankiecie samorządowcy wypowiadają się, że jest to za mało pieniędzy. Ponad połowa przyznaje jednak, że ze swojego budżetu nie dokłada wogóle. Wiele samorządów daje własne środki. Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich mówią, że na przykład na zbudowanie podjazdów w powiatowych centrach pomocy rodzinie nikt inny nie da pieniędzy. A środki, które PFRON przeznacza na obsługę administracyjną, są niestety małe.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że koszty obsługi, które wykazują powiaty, są prawie dwa razy wyższe od zakładanych przez fundusz.

39 procent środków powiaty przeznaczają na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej. Prawie jedną piątą pieniędzy samorządy wydały na dofinansowanie różnego rodzaju sprzętu, np. materaców przeciwodleżynowych. 17 procent przeznaczyły na likwidację barier architektonicznych. Popularną formą wspierania niepełnosprawnych są turnusy rehabilitacyjne. W ten sposób pomaga ponad 90 procent powiatów. Organizacja turnusów polega na tym, że zbiera się uczestników, występuje o pieniądze i wyjazd gotowy. 1 procent pieniędzy powiaty przeznaczają na przystosowanie stanowisk pracy i szkolenia dla niepełnosprawnych.

Od 2002 roku przepisy nie pozwalają na finansowanie stworzenia miejsca pracy od podstaw, a tylko dostosowanie tego już istniejącego. W 2005 roku dofinansowano zaledwie 235 miejsc pracy w całym kraju. Większość samorządów mówi, że ma za mało ludzi do pracy. W każdym powiecie sprawami osób niepełnosprawnych zajmuje się kilku pracowników. Oznacza to, że jeden urzędnik obsługuje 2,6 tys. niepełnosprawnych. Zdaniem PFRON samorządy mają problem z rejestracją niepełnosprawnych. 42 procent samorządów napisało w ankiecie, że nie wie, ilu niepełnosprawnych ma na swoim terenie. Tylko 6 procent powiatów w kraju wie ilu niepełnosprawnych nie ma pracy.

Źródło: Rzeczpospolita