e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dokumentacja medyczna – zmiany prawne od 1 września 2015-09-03


W związku z podpisaniem w dniu 19 sierpnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Ministerstwo Zdrowia informuje, że 1 września 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące:
•    obowiązku prowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej;
•    uzupełniania historii choroby po wypisaniu pacjenta ze szpitala o rozpoznanie onkologiczne, ustalone na podstawie wyników badania, które nie były znane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala;
•    możliwości podpisania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego przez lekarza upoważnionego przez lekarza kierującego oddziałem (ordynatora).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia