e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-03-28


17 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego. Dz.U. z 17 marca 2006r. Nr 45, poz. 321.