e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Większa samodzielność gmin w przyznawaniu świadczeń rodzinnych 2015-09-17


Dotychczas gminy mogły przyznawać  i finansować z własnych środków własne becikowe lub podwyższać wysokość ustawowych dodatków do zasiłków rodzinnych. Od 5 września 2015 r., dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zyskały większą samodzielność.

Samorządy, które będą chciały pomóc  swoim mieszkańcom – np. rodzicom wychowującym dzieci, mogą zdecydować o ustanowieniu własnego świadczenia rodzinnego.  Jego wysokość, kryteria i zasady przyznawania oraz określenie osób, do których trafi, będą ustalane uchwałą gminy.

Formę świadczenia również ustalać będzie gmina w uchwale - może ono mieć np. formę wypłaty gotówki lub bonu opiekuńczego, do wykorzystania np. na zatrudnienie niani lub umieszczenia dziecka w żłobku czy klubie dziecięcym. Jego przyznanie nie pozbawi rodziców innych świadczeń rodzinnych, przysługujących im na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż nie będzie wliczane do dochodu na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej