e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych będzie łatwiejsze 2015-10-01


Istotą nowelizacji Prawa farmaceutycznego, uchwalonej w ostatnim dniu 101. posiedzenia Sejmu jest łatwiejsze prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych. Przyjęte rozwiązania mają zwiększyć liczbę takich badań, a tym samym umożliwić skorzystanie jak największej liczbie pacjentów z nowoczesnych metod terapeutycznych, do których nie mieliby dostępu ze względu na brak pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i rejestracji. Są to zmiany szczególnie istotne dla pacjentów cierpiących na rzadkie choroby.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego zmienia zasady finansowania niekomercyjnych badań klinicznych na korzyść sponsorów. Na mocy nowych przepisów procedury medyczne, które znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych, będą finansowane przez NFZ (dotąd finansowały je jednostki prowadzące badania, co było dla nich dużym obciążeniem).

Taka forma wsparcia finansowego przyczyni się do wzrostu liczby prowadzonych badań klinicznych przez jednostki naukowe, a co za tym idzie – wpłynie na rozwój badań naukowych w Polsce. Dzięki temu pacjenci, którzy cierpią na choroby rzadkie, lub u których nie uzyskano pozytywnego efektu poprzez zastosowanie terapii standardowych, będą mieli dostęp do innowacyjnego leczenia.
Ustawa trafi teraz do izby drugiej.

Źródło: Sejm / Ministerstwo Zdrowia