e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

NFZ sfinansuje telekonsultacje kardiologiczną i geriatryczną 2015-10-16


Możliwość przeprowadzenia telekonsultacji kardiologicznej oraz geriatrycznej wprowadza zarządzenie Prezesa NFZ podpisane 30 września br. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Zarządzenie wprowadza nowe zakresy świadczeń: telekonsylium kardiologiczne oraz telekonsylium geriatryczne.

Wprowadzenie nowych zakresów świadczeń, skierowanych do osób z terenów wiejskich, cierpiących na schorzenia kardiologiczne oraz osób korzystających z opieki lekarza geriatry, zapewni możliwość zdalnego konsultowania pacjentów w zakresie kardiologii i geriatrii bez konieczności osobistej wizyty pacjenta w często odległym ośrodku specjalistycznym. Zgodnie z treścią zarządzenia zespół lekarzy specjalistów zapewni konsultacje dla lekarzy rodzinnych praktykujących na wsi w sytuacjach, gdy potrzebne będzie medyczne wsparcie w postępowaniu z pacjentem.

Pacjenci nie będą już musieli sami szukać specjalisty i płacić za dojazd do nierzadko odległego ośrodka - podkreśla Tadeusz Jędrzejczyk Prezes NFZ. Do tej pory mieli oni mniejsze szanse niż mieszkańcy dużych miast, aby skorzystać z pomocy specjalisty. Jak często przyznają sami lekarze rodzinni, nawet jeśli skierują swoich pacjentów do specjalisty, część z nich z tej możliwości nie korzysta, bo jak mówią - dojazd pochłania i pieniądze, i czas. Możliwość telekonsultacji z jednej strony ułatwi pacjentom mieszkającym na wsi dostęp do leczenia specjalistycznego, z drugiej - umożliwi lekarzom POZ konsultacje trudnych przypadków.

Dodatkową korzyścią wynikającą z wprowadzonej zarządzeniem zmiany jest upowszechnienie nowatorskich metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji, a także oszczędność czasu poświęcanego przez pacjentów na przemieszczanie się do odległych ośrodków specjalistycznych usytuowanych głównie w miastach.

Zarządzenie weszło w życie 1 października 2015 r.

Źródło: NFZ