e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Mapy potrzeb zdrowotnych 2015-10-16


Wydana została decyzja o dofinansowanie projektu pn. Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

System mapowania potrzeb zdrowotnych pozwoli na lepsze zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia, umożliwi wsparcie ich dystrybucji zgodnie z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami zdrowotnymi pacjentów. System ten będzie również wspierał podejmowanie decyzji zarządczych - przejrzyste i racjonalne planowanie inwestycji w systemie ochrony zdrowia przez dysponentów środków publicznych. Pozwoli to na dokonanie zmiany systemowej w zakresie udzielania świadczeń oraz w zakresie rozwoju infrastruktury w regionach w zgodzie ze zidentyfikowanym zapotrzebowaniem na świadczenia.

Dzięki realizacji projektu, system mapowania potrzeb zdrowotnych zostanie uzupełniony o wdrożenie wypracowanych w toku przedsięwzięcia narzędzi elektronicznych - Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, co pozwoli na stworzenie spójnego systemu wspomagającego zarządzanie w ochronie zdrowia. Podstawą będzie platforma analityczna, zawierająca wyniki wielowymiarowych analiz epidemiologicznych, systemowych oraz ilościowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

Realizowany będzie przez Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia do grudnia 2018 roku. Całkowita wartość to blisko 35 mln zł.

Źródło: zdrowie.gov.pl