e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Deinstytucjonalizacja ochrony zdrowia psychicznego - konkurs w ramach Działania 4.1 PO WER 2015-10-29


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs pt. "Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi".

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne,
  • publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne.

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez opracowanie modelu innowacyjnego oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu.

Na realizację konkursu została przeznaczona alokacja w wysokości 3 000 000 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Wnioski można składać od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; power.gov.pl