e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Szefowa rządu przedstawiła plan reformy służby zdrowia 2015-11-25


Wygłaszając expose, Prezes Rady Ministrów odniosła się m.in. do służby zdrowia.

Wymieniając najważniejsze sprawy, którymi nowy rząd zamierza zająć się w pierwszej kolejności, premier Beata Szydło zadeklarowała: Chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów: bezpłatne leki od 75 roku życia. Zapowiedziała również, że rząd będzie realizować program tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

W expose premier Szydło zapowiedziała przebudowę służby zdrowia. Dotychczasowy model organizacji i finansowania służby zdrowia nie sprawdził się. – oceniła. Zaznaczyła, że prowadził on do ekonomizacji służby zdrowia i  zmiany funkcji lekarza. Pacjent nie może być pozycją w bilansie, lekarz – księgowym, a szpital – przedsiębiorstwem. Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk. Nie ma tu innego sposobu niż powrót do finansowania budżetowego wraz z właściwymi dla niego rygorami. – wskazała premier Szydło.

Każdy polski obywatel ma czuć się bezpiecznie wtedy, kiedy  potrzebuje pomocy medycznej. Ma wiedzieć, że ta pomoc zostanie mu udzielona szybko, że będzie bezpieczny i że będzie to pomoc bezpłatna. – podkreśliła premier.

W expose nie zabrakło słów skierowanych do przedstawicieli zawodów medycznych. W pełni doceniam rolę lekarzy i jestem przekonana, że powinni być oni wysoko i bardzo wysoko nagradzani. Doceniam też w pełni ogromne znaczenie pracy pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia, których dochody są dzisiaj zbyt niskie.  - powiedziała premier Szydło.

Podkreśliła również, że trzeba wyraźnie oddzielić publiczną służbę zdrowia od prywatnej, a służba ratownictwa medycznego powinna być zbudowana na podobnych podstawach, jak inne służby państwowe.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia