e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie 2015-12-10


28 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. z 13 listopada 2015r. poz. 1867).

3 grudnia weszło w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 18 listopada 2015r. poz. 1916).

10 grudnia weszły w życie:
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (Dz.U. z 25 listopada 2015r. poz. 1949)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U. z 25 listopada 2015r. poz. 1950)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz.U. z 25 listopada 2015r. poz. 1952)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 25 listopada 2015r. poz. 1958).