e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w pomocy społecznej w 2016 roku 2016-01-21


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło plany na 2016 rok w zakresie pomocy społecznej.

W 2016 r.  przygotowana zostanie nowa ustawa o dożywianiu wspierająca realizację zadań własnych gminy określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wprowadzenie rozwiązań w formie ustawy będzie bardziej stabilne zarówno z punktu widzenia gmin jak i obywateli. Pozwoli wprowadzić nowe rozwiązania np. w zakresie wsparcia gmin w doposażeniu lub tworzeniu punktów umożliwiających dożywianie w placówkach oświatowych, które nie dysponują stołówkami. 

Niezbędne są również zmiany dotyczące funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. W kręgu pomocy znajdują się osoby i rodziny wymagające większej aktywności pracowników socjalnych. Wprowadzenie nowego modelu ośrodka, w którym oddzielona zostanie praca socjalna od wypłaty świadczeń pieniężnych to pierwszy krok. Odciąży to pracowników socjalnych od pracy administracyjnej i zmniejszy liczbę osób, z którymi mają pracować.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej