e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r. 2016-01-21


Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r.". Zawiera ona wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.

W przypadku kondycji zdrowotnej ludności przedstawione zostały informacje m.in. o zachorowalności na wybrane choroby (np. zakaźne, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne), o przyczynach hospitalizacji szpitalnej. W przypadku infrastruktury opieki zdrowotnej są to informacje m.in.:
  • o stanie i działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność leczniczą i o praktykach lekarskich,
  • o kadrze medycznej, w tym o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu i pracujących bezpośrednio z pacjentem,
  • o podmiotach prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
  • o aptekach, pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym,
  • a także o służbie medycyny pracy.
Ponadto przedstawione zostały wybrane dane o wydatkach publicznych na ochronę zdrowia w 2014 r. i wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 rok.

Źródło: GUS