e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Utworzenie sieci szpitali publicznych - posiedzenie Komisji Zdrowia 2016-02-04


27 stycznia 2016 r. Komisja Zdrowia wysłuchała informacji na temat przystąpienia do opracowania koncepcji dotyczącej utworzenia sieci szpitali publicznych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Krzysztof Łanda stwierdził, że obecnie prowadzone są intensywne działania resortu związane z opracowaniem map potrzeb zdrowotnych. Mapy potrzeb zdrowotnych i plany inwestycyjne będą dopiero podstawą dyskusji dotyczącej utworzenia sieci szpitali publicznych w Polsce.

Posłowie w trakcie dyskusji zwrócili uwagę na:
  • kwestię finansowania szpitali w związku z planem utworzenia takiej sieci;
  • kryteria jakie będą przyjmowane do stworzenia takiej sieci;
  • wpływ wyceny świadczeń i weryfikację usług medycznych;
  • źródła danych, na podstawie których będą opracowywane mapy potrzeb zdrowotnych, a następnie sieć szpitali;
  • zawartość koszyka usług medycznych i źródła jego finansowania;
  • szpitale, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu takiej sieci (publiczne i niepubliczne).
Źródło: Sejm