e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze na pomoc bezdomnym 2016-02-18


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności. Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością można składać do 26 lutego 2016 r.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

  • Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,
  • Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,
  • Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

W bieżącym roku na realizację Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej