e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W szpitalach powstaną centra urazowe dla dzieci 2016-02-18


25 stycznia 2016 r. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podpisał rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci. Na mocy rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 czerwca 2016 r. (z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.), powstaną centra urazowe dla dzieci. Będą one udzielały pomocy dzieciom i młodzieży z ciężkimi, mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami.

Rozporządzenie ministra określa wymagania, jakie będą spełniały centra. Zostały one sformułowane z uwzględnieniem specyfiki świadczeń, których potrzebują dzieci i młodzież, oraz możliwości szpitali dziecięcych w zakresie leczenia najcięższych obrażeń.

W Polsce brakuje wyspecjalizowanych ośrodków o najwyższym poziomie  referencyjności, które kompleksowo i w jednym miejscu udzielałyby świadczeń zdrowotnych najbardziej poszkodowanym dzieciom. Urazy są najczęstszą przyczyną zgonów w tej grupie wiekowej, przy czym około połowa z nich to efekt wypadków komunikacyjnych. Co roku wiele dzieci potrzebuje pilnej i specjalistycznej pomocy na skutek wypadków przy pracach rolniczych.

Dlatego minister zdrowia – po konsultacjach, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowiska medycznego oraz realizatorzy zadań systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – podjął decyzję o powołaniu centrów urazowych dla dzieci. Będą one kompleksowo diagnozowały i leczyły obrażenia wielonarządowe u dzieci i młodzieży –  bez potrzeby przewożenia ich do innych ośrodków. Dzięki temu zmniejszy się śmiertelność okołourazowa, a poszkodowane dzieci będą miały znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności.

Nowe centra będą zorganizowane na tej samej zasadzie, na której działają centra urazowe dla dorosłych – będą wydzielonymi funkcjonalnie częściami szpitali. Nie ma więc konieczności rejestrowania ich jako nowe jednostki organizacyjne.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia