e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Jest pierwsza umowa na utworzenie centrum symulacji medycznej 2016-03-03


1 marca 2016r. zawarta została umowa na utworzenie centrum symulacji medycznej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Podpisy na dokumentach złożyli przedstawiciele Departamentu Funduszy Europejskich oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika CM w Bydgoszczy.

Podpisanie umowy było bardzo istotnym wydarzeniem dla obu stron. Uwieńczyło ono wielomiesięczne prace nad określeniem i spełnieniem wymagań ich funkcjonowania. Utworzenie centrów symulacji medycznej jest jednym z najważniejszych projektów finansowanych z programów europejskich w naszym obszarze. Odpowiada on bowiem nowoczesnemu i pożądanemu podejściu do edukacji w Unii Europejskiej.

Wartość projektu, który realizowany będzie w Bydgoszczy to ponad 17 mln zł. Kolejne umowy zawarte będą w najbliższym czasie. Ich beneficjentami będzie jeszcze 11 uniwersytetów medycznych z całego kraju.

Źródło: zdrowie.gov.pl