e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy – informacja GIS 2016-03-03


W ostatnim okresie sprawozdawczym tj. 23-29.02.2016 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 187 092 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 69,46 przypadków na 100 000 ludności, co stanowi 12% spadek w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego (okres 16-22.02.2016 r.). W przypadkach zachorowań, które były diagnozowane laboratoryjnie w ramach systemu nadzoru sentinel obecność wirusa grypy potwierdzono w 40% pobranych próbek, podczas gdy średni udział próbek potwierdzonych w próbkach badanych od początku sezonu wynosi 36,6% badanych próbek.

Tempo wzrostu liczby zachorowań zgłaszanych na podstawie rozpoznań (podejrzeń) klinicznych oraz wzrost udziału dodatnich wyników laboratoryjnych w kierunku grypy oznacza, że Polska znajduje się w okresie szczytu zachorowań.

Łącznie od początku sezonu grypowego 2015/2016 tj. w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. zanotowano 2 396 567 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę, co jest liczbą o 11,3% wyższą w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (od 1.09.2014 - 28.02.2015 r.).

Od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r., zarejestrowano 65 zgonów osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem grypy na podstawie badań wykonanych metodą RT-PCR w laboratoriach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Należy pamiętać, iż jedynym i skutecznym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na grypę, jest coroczne szczepienie się.

Źródło: GIS