e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Centralny Rejestr Farmaceutów 2016-03-03


Na Platformie Rejestrów Medycznych http://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl udostępniony został Centralny Rejestr Farmaceutów (CRF). W ramach CRF w jednym miejscu gromadzone są wpisy o farmaceutach zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej. Dane udostępnione w Rejestrze pochodzą bezpośrednio ze wszystkich 20 Okręgowych Izb Aptekarskich.

W ramach ogólnodostępnej części Centralnego Rejestru Farmaceutów można skorzystać z publicznej wyszukiwarki farmaceutów, która prezentuje dane zawarte w Rejestrze w zawężonym zakresie informacyjnym tj.:

  • imię oraz nazwisko farmaceuty;
  • numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
  • nazwę specjalizacji farmaceuty;
  • nazwę i kod Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia