e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie 2016-03-17


12 marca 2016 r. weszły w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz.U. z 11 marca 2016r. poz. 316)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz.U. z 11 marca 2016r. poz. 317)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz.U. z 11 marca 2016r. poz. 320)