e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

CSM – kolejne uczelnie podpisują umowy 2016-03-17


Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to kolejne uczelnie, które zawarły umowy na utworzenie centrów symulacji medycznej.

Centrum symulacji medycznej powstanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wartość projektów przekracza 42 mln zł. Przewiduje się, że prace nad utworzeniem centrów powinny ruszyć w kwietniu br. Pierwsze etapy koncentrować się będą przede wszystkim na organizacji szkoleń, kursów i rozwoju innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej. Projekty obejmują także doposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt. Przewiduje się, że w Gdańsku prace nad utworzeniem centrum symulacji medycznej zakończą się w październiku br. natomiast w Krakowie potrwają do końca IV kwartału 2017 roku.

Centrum symulacji medycznej powstanie również na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prace związane z wyposażeniem wieloprofilowego centrum symulacji medycznych potrwają do końca 2017 r. Projekt obejmuje również opracowanie programu rozwojowego uczelni oraz działania edukacyjne dla kadry naukowo-dydaktycznej, technicznej i zarządzającej. Działania te posłużą podniesieniu jakości kształcenia studentów. Wartość projektu to blisko 20 mln zł.

Także na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku powstanie centrum symulacji medycznej. Umowa zawarta została 11 marca br. Projekt będzie składał się z wielu, zintegrowanych ze sobą działań. Będą one polegać m.in. na przygotowaniu kadry do prowadzenia zajęć i obsługi CSM, opracowaniu scenariuszy symulacyjnych, stworzeniu wortalu szkoleniowo - informacyjnego, a także opracowaniu kursu e-learningowego, przewodnika i materiałów dydaktycznych dla studentów. Projekt realizowany będzie do końca 2021 r. Jego wartość to ponad 21 mln zł.

Źródło: zdrowie.gov.pl