e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prawie 4,5 mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 2016-03-31


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016. Zakres konkursów obejmuje projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

W ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016 zostały ogłoszone konkursy:

  • Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 949 tys. zł.
  • Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 2 mln zł.
  • Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 1,4 mln zł

Oferty należy składać do 13 kwietnia 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej