e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

FPP: Dlaczego szpitalne długi odbijają się na dostawcach? 2016-04-14


Polskie szpitale są zadłużone na łączną kwotę 10 mld złotych[1]. Lwia część tych pieniędzy to nieuregulowane płatności na rzecz dostawców – usług i towarów – realizujących zamówienia na rzecz służby zdrowia. Ustawowo szpital na uregulowanie faktury ma 60 dni, jednak w rzeczywistości terminy są odwlekane nawet o 90 – 120 dni. W ten sposób dostawcy narażeni są na utratę płynności, a placówki służby zdrowia na karne odsetki. Rozwiązaniem jest cesja wierzytelności, gdzie szpital rozlicza się z wykonawcą za pośrednictwem banku. Placówki służby zdrowia mogą w ten sposób rozłożyć płatność na dogodne raty i wynegocjować korzystne oprocentowanie. Popularyzacja takiego systemu możliwa będzie po ustawowym wyłączeniu konieczności uzyskiwania zgody od podmiotu tworzącego szpital w przypadku cesji na bank.

Cesja wierzytelności działa na podstawie prostego schematu – szpital zamawia usługę lub towar, za który od razu płaci instytucja finansowa, następnie to ona później dochodzi należności od szpitala. Przeniesienie cesji na bank jest korzystne dla szpitala, ponieważ chroni przed przejęciem jego długu przez podmiot, który w konsekwencji może doprowadzić do jego przejęcia, a przy okazji zabezpieczy interesy dostawców zarówno usług, jak i produktów. Przedsiębiorca natychmiast po realizacji dostawy otrzymuje swoje wynagrodzenie i w ten sposób nie jest narażony na przeciągającą się płatność i utratę płynności. Szpital na podstawie umowy z bankiem może wynegocjować atrakcyjniejsze finansowanie – np. w dogodnych ratach – niż te, które narzuca mu dostawca. Unika w ten sposób karnych odsetek, które przedsiębiorca ma prawo naliczać zgodnie z ustawą – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Płatności z użyciem cesji wierzytelności są dobrym rozwiązaniem na bolączki polskiej służby zdrowia, która nieustannie boryka się z trudnościami budżetowymi. Wyzwaniem jest jednak uzyskanie zgody podmiotu tworzącego szpital. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej taki organ musi udzielić szpitalowi zgody na zawarcie cesji. W przypadku szpitala wojewódzkiego będzie to samorząd województwa, a powiatowego – samorząd powiatu. W 2014 roku tylko w 22% zamówień pochodzących od placówek służby zdrowia – których wartość wyniosła 182 mln zł – wykorzystano taki model płatności[2].

Cesje wierzytelności w służbie zdrowia pozwalają szpitalom na wynegocjowanie korzystnych harmonogramów spłat zobowiązań. Ze strony wykonawcy mogą oczekiwać atrakcyjniejszej oferty przy zgodzie na zawarcie cesji. Oddalają one groźbę ponoszenia kosztów procesowych czy egzekucyjnych[3].

Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polski [1] Dziennik Gazeta Prawna (2016-03-25) „Szpitalne długi pogrążają dostawców. Samorządy zbyt rzadko reagują” str. C19

[2] Dziennik Gazeta Prawna (2016-03-25) „Jak wygląda model finansowania przy zgodzie na cesję” str. C20

[3] Dziennik Gazeta Prawna (2016-03-25) „Jak wygląda model finansowania przy zgodzie na cesję” str. C20