e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych ma ruszyć 1 maja 2017 r. 2016-04-14


Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Przesuwa ona o rok – z 1 maja 2016 r. na 1 maja 2017 r. – termin wejścia w życie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla lekarzy i lekarzy dentystów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych.

W przypadku diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów system zostanie uruchomiony 1 maja 2016 r., a więc w terminie przewidzianym nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z 9 października 2015 r.

Etapowe uruchamianie SMK umożliwi jego dostosowanie do potrzeb użytkowników oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów. W konsekwencji nowelizacja wydłuża o rok obowiązywanie przepisów przejściowych dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz utrzymuje w mocy akty wykonawcze dotyczące tych zagadnień.

Nowelizacja ma wejść w życie 30 kwietnia 2016 r. Teraz trafi ona do dalszych prac w Senacie.

Źródło: Sejm