e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

NCBR przeznaczyło 800 mln zł na nowe technologie w medycynie 2016-05-12


Wykorzystanie technologii drukowania 3D do stworzenia bionicznej trzustki, innowacyjne metody rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, czy nowe zastosowania telemedycyny w opiece medycznej chorych z niewydolnością serca to tylko przykłady nowatorskich technologii i terapii, nad którymi pracować będą polscy naukowcy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło dziś trzeci, ostatni już konkurs w programie strategicznym „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Dziewięć konsorcjów naukowo-przemysłowych otrzyma ponad 141 ml zł na prace B+R z obszaru onkologii, kardiologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej.

Cały świat stoi dziś przed wspólnym wyzwaniem, jakim są starzejące się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na nowotwory i choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Aby im sprostać niezbędne są inwestycje w nowoczesne technologie oraz efektywniejsze wykorzystanie rozwiązań internetowych. Dzięki wysiłkom polskich naukowców i środkom z programu Strategmed Polska ma szansę być nie tylko aktywnym uczestnikiem, ale także kreatorem rozwoju światowego postępu w medycynie – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

STRATEGMED był pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, który został opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań. Dokument określił strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych a choroby cywilizacyjne zdefiniował jako największe zagrożenie zdrowotne dla populacji Polski w perspektywie najbliższych lat. Na liście chorób cywilizacyjnych znalazły się m.in. choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, a także choroby psychiczne. W obliczu takiego problemu szczególny nacisk powinno się położyć na kwestie związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia jako sposobów szybkiego reagowania na wyzwanie, jakim jest postępujące starzenie się społeczeństwa. W tym celu powstał program STRATEGMED.

– Realizacja programu Strategmed pokazała, że innowacje mogą mieć realny wpływ na poprawę jakości życia każdego Polaka. Ale nowatorskie rozwiązania medyczne naszych naukowców stanowią także ogromny potencjał do komercjalizacji na rynkach zagranicznych. Dlatego wierzę, że dofinansowane w kolejnych konkursach projekty z jednej strony zapewnią pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii, a z drugiej - przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki i rozwoju medycyny na świecie –wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W realizowanym od 2012 roku programie STRATEGMED odbyły się w sumie trzy konkursy, w wyniku których wyłoniono 44 projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości dofinansowania 800 mln zł. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzone są już m.in. badania nad nowatorską szczepionką pozwalającą na obniżenie dawek insuliny podawanej dzieciom chorującym na cukrzycę typu 1, innowacyjną technologią wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej oraz prace nad nową terapią zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona. Program potrwa do 2019 roku.

Źródło: NCBR