e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Polsce opłaca się refundować terapie infuzyjne 2016-05-25


Terapie infuzyjne to godne życie dla pacjentów z zaawansowaną Chorobą Parkinsona - mówili uczestnicy debaty "Wyrównać szanse. Jakość życia z zaawansowaną Chorobą Parkinsona w Polsce", która odbyła się 12 maja 2016 r. w Warszawie. Według nich niezrozumiałą rzeczą jest ciągły brak dostępu do sprawdzonych, zalecanych w standardach i stosowanych w większości krajów europejskich metod leczenia schorzenia.

Choroba Parkinsona jest jedną z najczęściej występujących chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Szacuje się, że w Polsce dotkniętych nią jest 70-90 tys. osób. W zaawansowanej Chorobie Parkinsona stosuje się głęboką stymulację mózgu (DBS) jądra niskowzgórzowego lub części wewnętrznej gałki bladej, a także terapie infuzyjne: podskórne wlewy apomorfiny i dojelitowe wlewy lewodopy. W Polsce refundowana jest wyłącznie pierwsza metoda - zabieg wszczepienia DBS. Niestety nie może być on stosowany u każdego chorego. W poprawie komfortu życia i codziennym funkcjonowaniu pomagają terapie infuzyjne, od lat stosowane w wielu krajach europejskich. "Dostęp do nich mają pacjenci w krajach o podobnym PKB do Polski, tj. Słowacja, Czechy a także w Rumunii i Bułgarii" - mówił prof. Jarosław Sławek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi decydentów na problem braku dostępności właściwego leczenia dla osób z zaawansowaną postacią choroby. "Nie objęcie opieką chorego, dla którego istnieje sprawdzona forma leczenia jest klasyczną dyskryminacją" - mówiła dr Małgorzata Sobotka-Gałązka z Uczelni Łazarskiego. Uczestnicy przedstawili obliczenia ekonomiczne potwierdzające opłacalność refundacji ww. terapii dla budżetu państwa. Pokazują one, że dzięki podniesieniu sprawności chorych ograniczona zostaje hospitalizacja, nie ma konieczności rezygnacji z pracy, wyeliminowana jest częsta absencja, zmniejszone zostają zasiłki i renty, wypłacane chorym, a także ich opiekunom. Oszczędności w wymienionych obszarach przekroczą roczne wydatki na refundację terapii.

Pod koniec debaty jej uczestnicy podpisali się pod Deklaracją Dobrej Woli, w której poparli ideę i zadeklarowali się do dalszych działań zmierzających do poprawy jakości życia polskich pacjentów dotkniętych Chorobą Parkinsona.

Źródło: Fundacja Parkinsona, Centrum Prasowego PAP