e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej 2016-06-09


Celem projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej jest przede wszystkim określenie standardów usług dla nowego typu domów pomocy społecznej – domów dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zmiana treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy  społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) wynika  przede wszystkim z konieczności określenia standardów dla nowego typu domów, o których mowa w art. 56 pkt 7 ustawy, tj. dla domów dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dodatkowo projekt uwzględnia zmianę niektórych przepisów, których interpretacja budzi wątpliwości, w celu ich doprecyzowania. Zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania domów oraz poprawę efektywności i jakości oferowanych przez nie usług.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji