e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rola domów pomocy społecznej w systemie wsparcia osób zależnych. Wyzwania deinstytucjonalizacji 2016-07-07


W Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt KIK/58 "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem", realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zaprezentowano wybrane problemy w zakresie rozwoju opieki instytucjonalnej w Polsce, uwzględniając wyzwania, jakie płyną ze zmian demograficznych dla funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Poruszono również temat funkcji polityki spójności we wsparciu procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, które brały udział w projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem". Przedstawione zostały również międzynarodowe doświadczenia w zakresie organizacji systemów wsparcia osób zależnych, a na przykładzie DPS im. Św. Brata Alberta w Tarnowie omówiono zasady funkcjonowania dziennego domu pobytu, jako inicjatywy wpisującej się w założenia deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Konferencję zakończyło wręczenie pamiątkowych dyplomów dla Beneficjentów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem".

Warto przypomnieć, że w wyniku realizacji projektu powstało m.in. 160 nowych miejsc w domach pomocy społecznej, 2 mieszkania chronione, ponad 1000 pracowników zyskało wyższe kwalifikacje, zakupiono 4 tysiące sz. sprzętu i wyposażenia.


Źródło: zdrowie.gov.pl