e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na jesieni kolejne konkursy w sektorze zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko 2016-07-28


We wrześniu ruszą nabory wniosków o dofinansowanie dedykowane szpitalom ponadregionalnym. Łącznie na cztery konkursy z działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Infrastruktura i Środowisko, przeznaczono 242 mln zł środków unijnych. Wsparcie dedykowane będzie projektom dotyczącym chorób układu krążenia i chorób nowotworowych.

Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie projektów nawet w wysokości 80 % (projekty realizowane na terenie woj. mazowieckiego) lub 85 % (projekty realizowane na terenie pozostałych województw) kosztów kwalifikowanych. 

Trendy epidemiologiczne, demograficzne oraz zasoby pracy wskazują, że najistotniejszymi problemami zdrowotnymi osób dorosłych są m.in. choroby układu krążenia i nowotwory. W tym celu podejmuje się działania inwestycyjne, aby szpitale oraz pracownie diagnostyczne współpracujące z nimi mogły otrzymać środki unijne na doposażenie oraz na unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 30 września do 30 listopada 2016 r.

 

Źródło: zdrowie.gov.pl