e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Przeciwdziałanie bezdomności - konkurs dodatkowy 2016-07-28


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności" i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

  • Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,
  • Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,
  • Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Na realizację projektów w ramach konkursu przeznaczono dodatkową kwotę w wysokości 715 090 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe można przesyłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 12 sierpnia 2016 r.


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej