e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

30 000 pielęgniarek i położnych może rozpocząć kursy w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2016-07-28


Niebawem w całej Polsce ruszą pierwsze kursy w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Rekrutację prowadzić będzie 26 beneficjentów, których wnioski wcześniej zostały najwyżej ocenione w konkursie. Pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z kursów dotyczących:

  • ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych
  • wywiadu i badania fizykalnego dla pielęgniarek i położnych
  • pielęgniarstwa onkologicznego
  • wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
  • opieki pielęgniarskiej nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
  • pielęgniarstwa psychiatrycznego
  • rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
  • wykonania badania spirometrycznego
  • kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Projekt Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi jest finansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na jego realizację przeznaczono ok. 70 mln zł.

 

Źródło: Ministerstwo zdrowia; zdrowie.gov.pl