e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rząd za zmniejszeniem liczby zachorowań na raka 2006-04-11


"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" na lata 2006-2015 ma na celu zmniejszyć zachorowalności na nowotwory o 10 procent i poprawić skuteczności ich leczenia. Rząd zajął się harmonogramem programu na 2006 rok, który przedstawił Minister Zdrowia.

W Polsce jest ok120 tys. chorych na raka, a ich liczba ciągle rośnie Choroby nowotworowe są przyczyną ok. 40 procent zgonów wśród kobiet i ok. 30 procent wśród mężczyzn w wieku 45-64 lat.

W roku 2006 w ramach walki z chorobami nowotworowymi mają być realizowane m.in. programy:

  • prewencji nowotworów złośliwych,
  • profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego,
  • opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe,
  • utworzenia w Polsce systemu radioterapii onkologicznej,
  • szkolenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej,
  • poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci,
  • rozwoju opieki paliatywnej w onkologii.

Program ma być realizowany od kwietnia do grudnia 2006 roku. W 2006 roku na ten program zarezerwowano środki budżetowe wynoszące 250 mln zł. W latach 2007-2008 Ministerstwo Zdrowia chce kontynuować wszystkie programy rozpoczęte 2006 roku.

W 2006 roku ruszył już Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jego zadaniem jest poprawienie sytuacji zakresie wykrywania i leczenia raka w Polsce. Program zakłada wydatki z budżetu państwa w wysokości ok. 250 mln zł rocznie w latach 2006-2015. 20 procent tej kwoty ma być przeznaczone na profilaktykę.

Źródło: Polska Agencja Prasowa