e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Brakuje lekarzy, pielęgniarek i położnych 2006-04-11


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że na świecie potrzebnych jest 2,4 mln więcej lekarzy, pielęgniarek i położnych, przede wszystkim w Afryce Subsaharyjskiej.

Zdaniem WHO oprócz lekarzy i pielęgniarek na świecie brakuje także pracowników laboratoryjnych i administracyjnych. Organizacja oszacowała, że należałoby dodatkowo zatrudnić w służbie zdrowia 4,3 mln. osób. Wówczas można by uratować co roku życie około 10 mln osób, które zmarły z powodu infekcji lub powikłań wynikających z braku personelu medycznego.

WHO podaje że, w 57 państwach występują duże braki w personelu medycznym:

  • trzydzieści sześć z tych państw leży w Afryce Subsaharyjskiej,
  • siedem z tych państw leży na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego,
  • sześć - w Azji Południowo-Wschodniej,
  • pięć - w Ameryce Łacińskiej,
  • trzy - w zachodniej części Pacyfiku.
Najbardziej brakuje personelu medycznego w Afryce. Żyje tam 11 procent światowej populacji, 24 procent chorych i tylko 3 procent pracowników służby zdrowia. Na Afrykę przypada 1 procent światowych wydatków na służbę zdrowia. Światowa przeciętna wynosi 9,3 pracowników służby zdrowia na tysiąc mieszkańców. W Afryce wskaźnik ten wynosi 2,3, w Ameryce Północnej - 24,8 procent, a w Europie - 18,9 procent.

W Afryce jak i na całym świecie 70 procent lekarzy stanowią mężczyźni, a 70 procent pielęgniarek - kobiety.

Źródło: Polska Agencja Prasowa