e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

300 mln zł na pomoc żywnościową 2016-10-13


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest realizowany od 2014 r. Na Podprogram 2016 przeznaczono 300 mln zł.

12 października odbyła się w MRPiPS konferencja otwierająca Podprogram 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest realizowany od 2014 r. , a jego pełna wartość wyniesie ponad 500 mln euro, czyli ponad 2 mld zł. Na Podprogram 2016 przeznaczono 300 mln zł. Dzięki niemu z posiłków i paczek żywnościowych skorzysta 1,3 mln najuboższych mieszkańców Polski.

W tegorocznym Podprogramie wprowadzono ułatwienia dla organizacji partnerskich, polegające m.in. na uproszczeniu dokumentacji sprawozdawczej, ograniczeniu wymagań w zakresie minimalnych standardów czy możliwości uzyskania zaliczek.

W konferencji uczestniczyli członkowie Zespołu doradczego ds. wdrażania Programu, przedstawiciele wydziałów polityki społecznej z urzędów wojewódzkich, organizacji partnerskich i Agencji Rynku Rolnego. Ponieważ Program jest współfinansowany przez Unię Europejską, specjalnym gościem była Wallis Goelen, kierownik komórki ds. Polski, Czech i Słowacji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Minister Elżbieta Rafalska dziękowała przedstawicielom organizacji partnerskich, zajmujących się dystrybucją żywności.– Pomoc skutecznie dotrze do potrzebujących jedynie wtedy, gdy będziemy wspólnie działać – mówiła. Przypomniała też o istotnych działaniach towarzyszących w Programie, służących wzmacnianiu samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstw domowych osób z niego korzystających.

Uczestnicy konferencji wymienili się doświadczeniami z realizowania programu w latach poprzednich. Dyskutowali na temat, jak zapewnić, aby dobre praktyki stały się standardem.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej