e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

MZ: Trwają prace nad projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego 2016-10-13


Projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne jest obecnie na etapie analizowania rozwiązań możliwych do wprowadzenia. W pracach tych staramy się uwzględniać postulaty wszystkich środowisk, które były zgłaszane do nas w ostatnich miesiącach. Współpracujemy też z Naczelną Radą Aptekarską. Nie została jeszcze podjęta decyzja, jakie rozwiązania zostaną przyjęte.

Wprowadzenie opłaty dyspensyjnej jest tylko jednym z omawianych wariantów.

Każda zmiana wymaga dogłębnej analizy – zarówno pod katem zasadności przyjęcia danego rozwiązania z punktu widzenia możliwości osiągnięcia pożądanego przez resort celu, jak i pod kątem skutków takiej regulacji.

W żadnym wypadku nie zostaną zaakceptowane rozwiązania, których wdrożenie wiązałoby się ze zwiększeniem cen leków dla pacjentów.

Obecnie w resorcie cały czas trwają prace analityczne, dlatego też trudno mówić o szczegółach możliwych rozwiązań.

Po zaakceptowaniu przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia projektu nowelizacji, zostanie przekazany do konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych. Wówczas będzie możliwa dyskusja o planowanych zmianach.

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia